ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Ministerul Economiei şi MIEPO și-au anunțat prioritățile pentru anul 2017

16:52 | 03.03.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 3 mar. /MOLDPRES/. Ameliorarea climatului de afaceri şi stimularea investiţiilor străine și locale, dezvoltarea proiectelor investiționale și accesarea noilor piețe sînt prioritățile principale ale Ministerului Economiei şi ale Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) în 2017, informează MOLDPRES.

Viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă, că se va pune accent pe implementarea Strategiei de atragere a investițiilor pentru promovarea exporturilor 2016-2020, implementarea reformei de reglementare, care va elimina barierele administrative și normative și va facilita atragerea investiţiilor. De asemenea, se preconizează lansarea ghișeului unic pentru actele permisive, aplicarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea IMM-urilor, a măsurilor privind sporirea competitivității, continuarea îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Acordului de liber schimb cu UE.

”Vom continua îmbunătățirea cadrului legal ce reglementează funcționarea parcurilor industriale, pentru a elimina barierele cu care se confruntă întreprinderile administratoare și rezidenții parcurilor industriale legate de extinderea suprafețelor, privatizarea terenurilor proprietate publică aferente construcțiilor din cadrul acestora”, a menționat Vitalie Iurcu. Viceministrul Economiei a adăugat că vor fi puse în aplicare facilitățile privind optimizarea controalelor de stat, sporirea responsabilității agenților economici față de realizarea proiectelor investiționale

În orașul Strășeni va fi deschis Colegiul de Inginerie cu statut de instituție publică de învățămînt profesional tehnic, care va instrui anual circa 250 specialiști (inițial, în 2017 – circa 50 specialiști) pentru proiectele industriale mari.

Directorul MIEPO, Vitalie Zaharia, a afirmat la rîndul său, că în 2017 organizația pe care o conduce are în gestiune un buget al Programului ”Promovarea Exportului” în valoare totală de peste 30 milioane de lei. Aceste resurse vor fi utilizate pentru un șir de acțiuni de atragere, menținere și dezvoltare a investițiilor și promovarea exporturilor, inclusiv participarea la 20 expoziții și tîrguri internaționale în cinci state, dedicate atragerii investitorilor străini, precum și la 19 expoziții și tîrguri internaționale în 14 state, dedicate promovării exporturilor autohtone. Oportunitățile investiționale a Republicii Moldova vor fi promovate la circa 20 de Foruri investiționale organizate în țară și circa 10 peste hotare.

De asemenea, MIEPO va organiza evenimente de stabilire a potențialelor parteneriate dintre companiile autohtone și cumpărătorii angro de peste hotare, va efectua studii de piață sectoriale, va realiza acțiuni de consolidare a diplomației economice și capacităților de export a producătorilor autohtoni (Academia Exportatorilor, cursuri de instruire pentru atașații comerciali a Republicii Moldova peste hotare, Diplomatic Economic Club).

Atît în anii precedenți, cît și în anul curent, toate aceste acțiuni sînt realizate de către MIEPO cu sprijinul și în cooperare activă cu partenerii de dezvoltare, inclusiv Proiectul de Consiliere a Guvernului în Reforma Economică, Componenta ”Atragerea Investițiilor”, finanțat de GIZ, Proiectul de Ameliorare a Competitivității II, Banca Mondială, Proiectul de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova, Asociația Oamenilor Businessului European din Moldova.

(Reporter V. Bercu, editor A. Răileanu)