ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

ANRE a aprobat noi tarife pentru energia electrică livrată consumatorilor din nordul Republicii Moldova

15:12 | 17.03.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 17 mar. /MOLDPRES/. Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi majorarea tarifului pentru energia electrică livrată populației de către societatea ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru regiunile Nord și Nord-Vest cu 3,9% și, respectiv, 5,1 la sută, informează MOLDPRES.

Tariful nou pentru energia electrică furnizată consumatorilor racordați la rețelele electrice de joasă tensiune a fost stabilit pentru RED Nord în mărime de 2,12 lei pentru un kilowatt/oră, față de cel actual de 2,04 lei, iar pentru rețelele electrice de distribuție ale RED Nord-Vest în mărime de 2,25 lei pentru un kWh, față de cel în vigoare de 2,14 lei. La stabilirea noilor tarife nu au fost luate în calcul devierile financiare acumulate, ca urmare a deprecierii monedei naționale în ultimii ani.

Societatea pe acțiuni ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” a solicitat o majorare cu 9,9 la sută față de tariful actual, pînă la 2,16 lei pentru un kilowatt-oră, pentru populația din zona deservită de RED Nord și 2,35 lei pentru clienții RED Nord-Vest, respectiv o majorare de 6,27 la sută și 9,9 la sută.

Tarifele pentru consumatorii finali racordați la rețelele de medie tensiune, în fond agenți economici, au fost majorate în zona RED Nord de la 1,82 la 1,84 lei pentru un kilowattt/oră, iar pentru regiunea RED Nord Vest – de la 1,86 la 2,01 lei.

Operatorii de energie electrică din Nordul Moldovei au solicitat reeșalonarea devierilor financiare istorice pe o perioadă de pînă la 5 ani, față de 4 ani cît se preconiza anterior, ca urmare presiunea pe tarif s-a diminuat. La fel și estimarea tarifului la un curs mai mic decît cel luat în vedere în cazul hotărîrii din martie 2016. De asemenea, au fost reduse și cheltuielile luate în calcul la stabilirea costurilor.

Tarifele vor intra în vigoare din data publicării în ”Monitorul Oficial”.

(Reporter V. Bercu, editor L. Alcază)