ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

A fost aprobat proiectul unei noi legi cu privire la Guvern

15:31 | 08.06.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 8 iun. /MOLDPRES/. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul unei noi legi cu privire la Guvern care este parte a reformei administrației publice. Vechea lege, aprobată în anul 1990 și republicată în anul 2002, după mai multe modificări operate în actul legislativ, a fost depășită de timp și nu mai corespunde unui sistem modern de guvernare, informează MOLDPRES.

”Textul actualei legi cu privire la Guvern a devenit incoerent, neconsecvent, neuniform și cu norme care, în unele cazuri, se dublează”, menționează autorii proiectului.

Noul document, elaborat de Centrul de Implementare a Reformelor, nu include noua structură a Guvernului, spre deosebire de actuala lege care prevede lista exhaustivă a ministerelor și altor autorități ale administrației publice, dar stipulează că ”prim-ministrul poate să solicite Parlamentului, în perioada exercitării mandatului, modificarea listei ministerelor”, inclusiv în cazul reorganizării acestuia. Astfel, după votarea în Parlament a legii și intrarea acesteia în vigoare, prim-ministrul va avea dreptul de a modifica lista ministerelor printr-o procedură mai simplificată. În fine, numărul ministerelor va fi redus, iar multe din agențiile guvernamentale vor fi comasate prin lege organică.

Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că proiectul legii va fi votat în sesiunea de primăvară-vară și că în maximum o lună se va veni cu propuneri privind noua structură a Guvernului.

În proiect sînt expuse clar funcțiile Guvernului și împuternicirile ce decurg din acestea și enumerate exhaustiv domeniile de activitate ale Guvernului. Legea stipulează proceduri clare, competențe strict delimitate și obiective bine definite. Urmează a fi fortificate capacitățile Cancelariei de stat în calitatea sa de ”Centru al Guvernului”.

Proiectul delimitează clar funcțiile politice de cele administrative, exercitate de miniștri, cu transferarea ulterioară a funcțiilor de administrare în competența exclusivă a Secretarilor de stat. Funcțiile de viceministru vor fi lichidate, numărul cărora în prezent se ridică la 38.

Urmează să fie instituit Biroul de Investigații Financiare și Corpul de Control al prim-ministrului.

Proiectul are 7 capitole, care se referă la competențele Guvernului, învestirea, exercitarea și încetarea mandatului, statutul membrilor Cabinetului de miniștri, organizarea activității Guvernului și raporturile acestuia cu alte autorități publice.

Proiectul va fi remis Parlamentului spre adoptare.

(Reporter V. Bercu, editor A. Răileanu)