ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Circa 150 de acte permisive vor fi eliminate din întregul sistem legislativ

11:48 | 12.06.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 12 iun. /MOLDPRES/. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un proiect de modificare și completare a legislației care prevede eliminarea a circa 150 de acte permisive, inclusiv 18 licențe, din întregul sistem legislativ. Eliminarea a 90 de acte permisive va avea un efect direct asupra mediului de afaceri, astfel vor fi reduse cheltuielile de timp și financiare suportate de antreprenori pentru obținerea acestor permise, informează MOLDPRES.

”În urma eliminării se estimează că sectorul privat va obține anual economii în sumă de 43,6 milioane de lei, iar sectorul public – 18,4 milioane de lei”, constată Ministerul Economiei. Aceste costuri reprezintă economii de timp pentru procesarea, întocmirea, transmiterea și gestionarea documentelor și mai puține cheltuieli pentru eliberarea actelor permisive. Costurile indirecte reale ar putea fi mai mari, sînt de părere specialiștii. Vor fi excluse acte permisive aproape din toate domeniile, inclusiv exporturi și importuri, transport rutier, domeniul fiscal, vamal, turism, piața financiară și energetică și altele.

Modificările au fost operate pentru a scădea povara existentă pentru mediul de afaceri, dar și de a eficientiza cheltuielile și efortul în procesul de reglementare prin acte permisive, inclusiv licențe. Revizuirea cadrului legal se face în vederea implementării mecanismului de Ghișeu unic la nivel național, fiind o precondiție logică pentru includerea actelor permisive și licențelor în platforma ghișeului unic electronic.

Procesul de optimizare și revizuire a fost inițiat avînd în vedere faptul că 95 la sută din actele permisive existente nu se racordează cu cel puțin un principiu de reglementare a activității de întreprinzător. Pentru anumite acte permisive, cerințele și procedurile nu se regăsesc în cadrul de reglementare și Monitorul Oficial. Nu este transparent modul de reglementare a cheltuielilor pentru obținerea actelor permisive. De multe ori în practică se solicită un număr exagerat și nejustificat de documente pentru obținerea actelor permisive odată ce lista acestora nu este clar stabilită.

Ministerul Economiei mai constată că se atestă abuzuri din partea autorităților emitente la eliberarea actelor permisive.

Procesul de optimizare și revizuire a fost desfășurat de Ministerul Economiei cu suportul experților din cadrul Băncii Mondiale, împreună cu autoritățile publice responsabile de emiterea actelor permisive examinate și cu implicarea parțială a reprezentanților mediului de afaceri.

Noul nomenclator al actelor permisive va conține trei compartimente: autorizații, certificate și licențe. Modificările la legislație indică modalitatea și forma de reglementare a acestora, aferentă fiecărei categorii în parte. Autoritățile emitente nu vor mai avea dreptul să respingă cererea, însă, pe de altă parte, vor putea să suspende, pînă la 30 de zile, termenul de emitere a actului permisiv în cazul în care solicitantul nu a anexat la cerere toate documentele stabilite de lege sau nu au completat corespunzător cererea. Abuzurile vor fi pedepsite mai aspru.

Se prevede o reglementare mai completă a procedurilor și condițiilor de acordare a actelor permisive ce se păstrează în Nomenclatorul actelor permisive. Unele autorizații și certificate vor fi înlocuite cu un sistem de notificare simplificată.

Numărul actelor permisive urmează să fie reduse în anul 2017 pînă la 150 (autorizații, certificate și licențe), comparativ cu cifra estimată în anul 2015 de peste 414 de acte permisive la acea perioadă. În anul 2016 au fost deja excluse din Nomenclator peste 110 acte permisive. 

(Reporter V. Bercu, editor A. Răileanu)