ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Previziuni pentru ziua de joi, 15 iunie 2017

18:18 | 14.06.2017 Categorie: Agenda

1. EVENIMENTE ÎN CADRUL ȚĂRII 

Academia de Științe a Moldovei (AȘM) în colaborare cu Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii vor prezenta cele mai originale idei ale tinerilor în cadrul Concursului „Cea mai bună idee inovațională”, ediția I.

Ora 9.00, Sala Mică  a AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1, et. II.

***

Centrul de Sănătate Publică municipiul Chișinău va organiza controale de specialitate în taberele de odihnă şi de întremare a sănătăţii copiilor din municipiul Chișinău, amplasate în or. Vadul lui Vodă.

Ora 10.00.

***

Va avea loc Conferința Științifică a Doctoranzilor (cu participare internațională) ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători” (ediţia a VI-a).

Ora 10.00, Sala Polivalentă a Campusului studențesc, str. Hîncești, 55/4.

***

SA ”Apă-Canal Chişinău” desfășoară o conferinţă de presă cu tema: „Desfăşurarea lucrărilor de reparaţie capitală a colectorului de canalizare menajeră din str. Grenoble, 9”.

Ora 10.00, str. Grenoble, 9.

***

ADR Nord invită la prezentarea Raportului Național al Democrației Locale, elaborat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” în cadrul proiectului „Evaluarea Democrației Locale în Republica Moldova”, cu sprijinul Institutului Internațional IDEA din Suedia.

Ora 9.45, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. Pușkin, 38, Sala Polivalentă.

***

Programul UE "Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia" (SARD), implementat de PNUD, invită la inaugurarea grădiniței din satul Cealîc și a sistemului de aprovizionare cu apă din satul Bugeac. 

Ora 10.30 - Grădinița din satul Cealîc, raionul Taraclia;

Ora 12.30 - Turnul de apă din satul Bugeac, raionul Comrat.

***

Va avea loc prezentarea rezultatelor Sondajului de opinie public la nivel național cu privire la „Conștiința cetățenească în Moldova, Ucraina și Belarus”, efectuat de către CBS-AXA, în cadrul proiectului PNUD Ucraina „Democratizare, drepturile omului și dezvoltarea societății civile”, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană.

Orele 9.30-12.30, Hotelul Jolly Alon, Str. Maria Cebotari 37, Sala de Conferințe.

***

Centrul Analitic Independent Expert-Grup organizează o conferinţă de presă cu tema: „Performanța sectorului public: care au fost succesele reformei sectorului justiției (2011-2016), cît de performant este sistemul de salarizare în sectorul bugetar și performanța sistemului parteneriatului public privat în Republica Moldova”.

Ora 10.00, sala de conferinţe a Agenţiei de presă IPN, Casa Presei, str. Puşkin 22, of. 446.

***

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova invită la ceremonia solemnă de depunere a jurămîntului de medic și farmacist de către studenții internaționali.

Ora 11.00, Palatul Național „Nicolae Sulac”.

***

Va avea loc inaugurarea expoziţiei–eveniment „Aniversarea a 25-a de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă”.

Ora 16.00, str. 31 August 1989 nr. 78-A, Biblioteca Naţională a RM, parter.

2. MISIUNI MOLDOVENEȘTI ÎN STRĂINĂTATE

O delegație a Republicii Moldova condusă de către directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și șeful adjunct al Departamentului Poliției de Frontieră, Veaceslav Garștea întreprinde în perioada 10-17 iunie  o vizită de documentare în SUA.

(Editor L. Alcază)