ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Agenda zilei de joi, 15 iunie 2017

07:53 | 15.06.2017 Categorie: Agenda

1. EVENIMENTE ÎN CADRUL ȚĂRII 

Academia de Științe a Moldovei în colaborare cu Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii vor prezenta cele mai originale idei ale tinerilor în cadrul Concursului „Cea mai bună idee inovațională”, ediția I.

Ora 9.00, Sala Mică  a AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1, et. II.

***

Centrul de Sănătate Publică al mun. Chișinău va organiza controale de specialitate în taberele de odihnă şi de întremare a sănătăţii copiilor din municipiu, situate în or. Vadul lui Vodă.

Ora 10.00.

***

La Universitatea AȘM va avea loc Conferința științifică a doctoranzilor (cu participare internațională) ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediţia a VI-a.

Ora 10.00, Campusul studențesc, str. Hîncești, 55/4.

***

SA ”Apă-Canal Chişinău” va susține o conferinţă de presă cu tema: „Desfăşurarea lucrărilor de reparaţie capitală a colectorului de canalizare menajeră din str. Grenoble, 9”.

Ora 10.00, str. Grenoble, 9.

***

ADR Nord invită la prezentarea Raportului Național al Democrației Locale, elaborat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” în cadrul proiectului „Evaluarea Democrației Locale în R. Moldova”, cu sprijinul Institutului Internațional IDEA din Suedia.

Ora 9.45, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. A. Pușkin, 38, Sala Polivalentă.

***

Programul UE "Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia" (SARD), implementat de PNUD, invită la inaugurarea grădiniței din satul Cealîc și a sistemului de aprovizionare cu apă din satul Bugeac. 

Ora 10.30 - Grădinița din s. Cealîc, raionul Taraclia;

Ora 12.30 - Turnul de apă din s. Bugeac, r-nul Comrat.

***

Va avea loc prezentarea rezultatelor Sondajului de opinie public la nivel național cu privire la conștiința cetățenească în R. Moldova, Ucraina și Belarus. Sondajul a fost efectuat de către CBS-AXA, în cadrul proiectului PNUD Ucraina „Democratizare, drepturile omului și dezvoltarea societății civile”, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană.

Ora 9.30, Hotelul Jolly Alon, str. Maria Cebotari 37, Sala de conferințe.

***

Centrul Analitic Independent Expert-Grup organizează o conferinţă de presă cu tema „Performanța sectorului public: care au fost succesele reformei sectorului justiției (2011-2016), cît de performant este sistemul de salarizare în sectorul bugetar și performanța sistemului parteneriatului public privat în R. Moldova”.

Ora 10.00, Agenţia IPN.

***

Un grup de organizaţii ale societăţii civile invită reprezentanţii mass-media la conferinţa de presă cu tema: „Concluziile protestelor împotriva modificării sistemului electoral”.

Ora 14.00, Agenţia IPN.

***

Partidul Liberal va depune flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfînt”, cu prilejul împlinirii a 128 de ani de la trecerea în nemurire a Luceafărului poeziei românești.

Ora 9.00.

***

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” invită la ceremonia solemnă de depunere a jurămîntului de medic și farmacist de către studenții internaționali.

Ora 11.00, Palatul Național „Nicolae Sulac”.

***

La Biblioteca Națională va avea loc inaugurarea expoziţiei-eveniment „Aniversarea a 25-a a stabilirii relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă”.

Ora 16.00, str. 31 August nr. 78-A, parter.

2. MISIUNI MOLDOVENEȘTI ÎN STRĂINĂTATE

O delegație a Republicii Moldova, condusă de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, participă la cea de-a 106-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii cu genericul „Viitorul muncii”, care se desfășoară la Geneva, în perioada 5-16 iunie.

***

O delegație din R. Moldova în frunte cu directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și șeful adjunct al Departamentului Poliției de Frontieră, Veaceslav Garștea întreprinde în perioada 10-17 iunie  o vizită de documentare în SUA.

(Editor M. Jantovan)