ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Statutul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a fost modificat în instituție publică

14:53 | 23.06.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 23 iun. /MOLDPRES/. Cabinetul de miniștri a adoptat astăzi hotărîrea cu privire la constituirea instituției publice – Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA). În prezent, AIPA are statut de autoritate administrativă, informează MOLDPRES.

Proiectul stabilește misiunea, funcțiile și atribuțiile Agenției, delimitează competențele de activitate ale directorului și directorilor adjuncți, identifică sursele de finanțare și creează mecanisme menite să asigure transparența procesului decizional la nivel avansat. Se propune crearea Consiliului de Supraveghere al instituției care va monitoriza modul de realizare a obiectivelor de subvenționare a agriculturii.

Agenția gestionează mijloace financiare în sumă de 53 milioane de euro, destinate agriculturii și mediului rural, în decurs de trei ani, în conformitate cu Acordul dintre Guvern și Comisia Europeană privind implementarea Programului EPPARD Moldova – suport pentru agricultură și dezvoltarea rurală. Pe de altă parte, Fondul de subvenționare urmează să crească, iar pe măsura avansării relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, este necesar ca Agenția să fie acreditată în vederea conformării la cerințele și rigorile UE.

La finele lunii februarie a acestui an a fost lansat proiectul Twining, ce prevedea reformarea Agenției în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul dezvoltării rurale conform normelor și standardelor UE. Un accent deosebit al experților europeni a fost pus pe noua structură a AIPA.

Proiectul prevede schimbarea modalității de finanțare de la buget prin trecerea Agenției la autogestiune. În perspectiva schimbării principiului de finanțare, se schimbă și statutul instituției, din autoritate a administrației publice centrale în instituție publică. Acest lucru dă posibilitate să fie atrase mai multe fonduri străine, care vor fi direcționate spre dezvoltarea instituțională.

(Reporter V. Bercu, editor A. Răileanu)