ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Cancelaria de Stat va implementa faza a II-a a proiectului „Consolidarea cadrului instituţional al Republicii Moldova în domeniul migraţiei şi dezvoltării”

16:57 | 10.07.2017 Categorie: Oficial

Chişinău, 10 iul. /MOLDPRES/. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi semnarea Amendamentului I la Memorandumul de înțelegere dintre Cancelaria de Stat (CS) a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) cu privire la Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, relatează MOLDPRES. 

Direcţia comunicare și protocol a Guvernului a precizat că în urma negocierilor dintre părţi, faza a II-a a proiectului „Consolidarea cadrului instituţional al Republicii Moldova în domeniul migraţiei şi dezvoltării” (MIDIDOM) din cadrul programului „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova” va fi gestionată în totalitate de Cancelaria de Stat.

Este pentru prima dată cînd în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării, instituția donatoare transferă administrarea proiectului, inclusiv financiară, direct instituției beneficiare – Cancelaria de Stat, astfel devenind unitate de implementare.

Proiectul MIDIDOM este realizat de Biroul Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat, a cărui capacități au fost consolidate în prima fază a proiectului, ceea ce permite Cancelariei, prin intermediul BRD, să gestioneze și să implementeze cea de-a doua fază a proiectului MIDIDOM de sine stătător. Implementarea proiectului va contribui la realizarea strategiei naționale „Diaspora-2025”, consolidînd impactul pozitiv al fenomenului migrației asupra dezvoltării socio-economice a țării prin fortificarea cadrului instituțional național și local. De asemenea, va contribui la implicarea migranților moldoveni în dezvoltarea localităților de origine prin transferul de cunoștințe dobîndite în străinătate, precum și la crearea unor servicii pentru migranți și familiile lor.

Realizarea proiectului MIDIDOM cuprinde două faze consecutive cu durata de 24 luni (august 2015 – iulie 2017) și, respectiv, 17 luni (august 2017 – decembrie 2018). Prima fază a fost realizată în parteneriat cu agenția implementatoare - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Moldova.

Inițiativa de a înainta Amendamentul la Memorandum aparține CS. Bugetul fazei a II-a a MIDIDOM va constitui suma de 212.585 CHF (franci elvețieni). Memorandumul de înțelegere dintre CS și SDC cu privire la Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova” a fost semnat pe 17 mai 2016. Documentul stabileşte cadrul legal pentru implementarea a trei proiecte – între care și MIDIDOM - ce vor ajuta la realizarea strategiilor naţionale în domeniul migraţiei.

Scopul general al acestor proiecte este să susțină eforturile Guvernului de a consolida impactul pozitiv al fenomenului migrației asupra dezvoltării țării prin fortificarea cadrului instituțional național și local și prin sporirea angajamentului din partea diasporei. Celelalte două proiecte sînt puse în practică de NEXUS Moldova și PNUD Moldova.