ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Conceptul Programului de stat „Prima casă” va fi publicat în Monitorul Oficial

10:45 | 03.08.2017 Categorie: Social

Chişinău, 3 aug. /MOLDPRES/. Conceptul Programului de stat „Prima casă” va fi publicat mîine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informează MOLDPRES.

Documentul vine să faciliteze accesul persoanelor fizice, în special a tinerelor familii, la creditele ipotecare, prin garantarea parțială a acestora de către stat. Garanțiile în numele statului vor fi emise de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Prin intermediul programului, vor putea fi achiziționate apartamente și case de locuit pe teritoriul R. Moldova care au fost finalizate și date în exploatare pînă la depunerea cererii. Prețul acestora trebuie să nu depășească un milion de lei, iar rata inițială achitată de beneficiar este de 10% din preț.

Creditul va fi acordat de băncile comerciale pe un termen de maxim 25 de ani, în lei moldovenești. Rata dobînzii va fi compusă din rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele cu termenul de la șase pînă la 12 luni, comunicată de Banca Națională a Moldovei, o marjă de pînă la 3% și un comision de garantare de 0,5% anual din soldul garanției de stat. Plata lunară achitată de beneficiar nu va depăși 50% din veniturile oficiale salariale nete ale familiei, iar statul va garanta 50% din credit.

În cadrul programului „Prima casă”, cu suportul statului, își vor putea cumpăra o primă locuinţă cetățenii Republicii Moldova, cu vîrsta de pînă la 45 de ani, care sînt angajați în cîmpul muncii și au venituri oficiale. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să dețină în proprietate o locuință sau să aibă credite ipotecare nestinse.

Beneficiarii nu vor putea înstrăina locuința achiziționată în primii cinci ani de la dobîndire, cu excepția cazului de achitare deplină a datoriei pe credit. Ulterior – cu acordul ODIMM și al băncii care a acordat creditul.

(Reporter A. Ciobanu, editor A. Răileanu)