ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Raportul Curţii de Conturi privind activitatea CV “Cricova” va fi publicat în Monitorul Oficial

11:00 | 10.08.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 10 aug. /MOLDPRES/. Raportul Curţii de Conturi privind auditul performanței "Eficienţa administrării patrimoniului public de către Combinatul de vinuri ”Cricova” S.A. și Centrul de business și turism ”Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016" va fi publicat mîine în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES.

Potrivit Curţii de Conturi, probele de audit acumulate relevă că acțiunile întreprinse de managerii societăților sus-numite auditate în anul 2016 au contribuit la obținerea profitului net de către CV ”Cricova” S.A. în sumă de 15,9 mln lei.

Totuşi, în urma auditului au fost depistate şi o serie de nereguli printre care lipsa unui program care să definească direcțiile de dezvoltare a Combinatului, lipsa unor regulamente interne de organizare și funcționare a subdiviziunilor structurale ale societăților pe acțiuni auditate şi lipsa unui program de management al riscurilor.

Totodată, Curtea a constatat că în cadrul CV ”Cricova” S.A nu a fost efectuat procesul de inventariere a patrimoniului în modul stabilit de lege şi nu s-a asigurat evidența corespunzătoare a costurilor serviciilor prestate și formării prețurilor acestora.

CV ”Cricova” S.A. a fost creat la 6 octombrie 1999 prin reorganizarea întreprinderii de stat Combinatul de șampanie și vinuri de marcă ”Cricova” și este succesorul de drept al obligațiilor și drepturilor patrimoniale, inclusiv al celor ce țin de teren aferent. După forma de proprietate CV ”Cricova” este societate pe acțiuni și funcționează în baza statutului și regulamentului intern, la care cota statului în capitalul social este în valoare de 182,6 mln lei şi constituie 100%.

CV ”Cricova” S.A. este cartea de vizită a țării, un complex cultural-peisagistic unic, exponentul dezvoltării social-economice și spirituale a țării, lider la capitolul implementare în producție a realizărilor mondiale din acest domeniu.

(Reporter A. Zara, editor M. Jantovan)