ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

PIB-ul a înregistrat o creștere cu 3,1%, în primul trimestru

16:20 | 16.06.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 16 iun. /MOLDPRES/. Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat, în trimestrul I al anului curent, o creștere cu 3,1 la sută, comparativ cu perioada similară a anului 2016. La creșterea PIB-ului a contribuit sporirea înregistrată în majoritatea activităților economice, inclusiv agricultură, industrie, construcții, comerț cu ridicata și cu amănuntul etc., informează MOLDPRES. 

Serviciul comunicare și relații publice al Ministerului Economiei a precizat că potrivit statisticilor oficiale, cea mai mare contribuție la creșterea PIB cu 1,4 puncte procentuale (p.p.) a avut-o comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, care a  sporit cu 11,8% față de primul trimestru al anului trecut, datorită înviorării cererii interne. Un factor pozitiv care a contribuit la modificarea PIB-ului pe categorii de resurse a fost creșterea cu 1,8% a valorii adăugate brute (VAB) create în agricultură, gradul de influență al activității asupra modificării PIB fiind de 0,1 p.p. Majorarea volumului producției în sectorul agricol a fost determinată de creșterea producției animale. 

Restabilirea cererii externe la unele mărfuri ale sectorului industrial, cum ar fi produsele industriei alimentare și mobila, a condus la majorarea VAB cu 1,2%, comparativ cu primul trimestru 2016, iar aportul acesteia la creșterea PIB a fost de 0,2 p.p. Un impediment important rămîne problema diversificării slabe a producției industriale şi capacitățile reduse de satisfacere a cererii interne. 

Totodată, activitățile învățămînt, administrație publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii au avut o contribuție negativă la evoluția PIB-ului. În context, se mențin riscurile legate de situația dificilă din Ucraina și recesiunea economiei Federației Ruse, care influențează economia ţării prin exportul produselor moldovenești, remitențe și investiții.  

Din punct de vedere al utilizării PIB, restabilirea finanțării externe a condiționat creșterea investițiilor, iar majorarea remitențelor a influențat pozitiv consumul. Ca rezultat, sporeşte cererea internă (consumul final și formarea brută de capital), care a depășit cu 34,3% valoarea Produsului Intern Brut. Acest fapt relevă că necesitățile economiei sînt mult mai mari decît capacitatea ei de producere, diferența fiind acoperită din sursele externe. 

Referitor la structura cererii interne, se remarcă o majorare a ponderii investițiilor (formării brute de capital) de la 17,7%, în primul trimestru al anului 2016, pînă lă 18,8% în perioada de raport, preponderent, datorită majorării stocurilor. Astfel, ponderea consumului s-a micșorat.   

Ministerul Economiei și Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică de 4,5 la sută în 2017. Recent Banca Mondială a îmbunătățit estimarea de creștere a economiei Republicii Moldova în anul curent la 4,0 la sută, față de 2,8 la sută, cît prognoza în octombrie anul trecut, iar Institutul Național de Cercetări Economice se așteaptă la o creștere de 4,2 la sută.

(Reporter A. Mardare, editor L. Alcază)