ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Victimele catastrofei de la Cernobîl vor primi compensaţii în baza unui nou regulament

13:03 | 20.04.2017 Categorie: Social

Chişinău, 20 apr. /MOLDPRES/. Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic pentru însănătoşirea persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl va fi publicată mîine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informează MOLDPRES.

Potrivit documentului, cuantumul ajutorului material va fi determinat pornind de la salariul mediu lunar pe ţară pentru anul precedent, iar mărimea va depinde de gradul de dizabilitate şi perioada participării persoanelor la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobîl.

Persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii vor primi cîte două salarii medii, iar angajaţii subdiviziunilor de risc – un salariu şi jumătate. Persoanele care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în anii 1986-1987 vor primi cîte un salariu mediu, iar cei delegaţi în perioada 1988-1990 – 50% din salariul mediu lunar pe ţară pentru anul precedent.

Ajutorul material unic se va stabili şi se va achita o dată pe an şi va putea fi ridicat în baza actelor ce confirmă dizabilitatea. Ajutorul neîncasat în legătură cu decesul beneficiarului se va achita rudelor.

Responsabil de stabilirea şi achitarea ajutorului unic va fi Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(Reporter A. Zara, editor M. Jantovan)